Renovació d'arboradures

Una de les nostres principals activitats és la restauració d'arboradures per prevenir els trencaments inesperats.

Ens referim a pals que tenen més de 10-12 anys. Es tracta de desmuntar el pal, portar-lo al taller, canviar l' eixàrcia ferma, l'eixàrcia de treball si s'escau, cablejats elèctrics, llums, roldanes i tots els elements degradats pels anys a l'intempèrie i l'ambient marí.

Quan existeix corrosió clarament visible, sobretot en el contacte acer/alumini, l'actuació s'amplia en desmuntar els ferratges, reparar i sanejar les parts afectades per la corrosió, aïllar les peces d'inox i tornar a muntar usant materials més adequats com els reblons de monel.

Finalment, es torna a muntar el pal al vaixell, es fa el trimatge i a navegar amb més seguretat.

 

arboradures