Empresa

"Fastmast, S.L." és una empresa innovadora amb l'objectiu d'oferir solucions globals en el sector de les embarcacions a vela que inclou la manufactura, el transport i el muntatge d'arboradures, el que ens permet flexibilitat en desplaçaments arreu d'Europa i gran rapidesa en temps de lliurament.

Els productes que oferim són màstils i tangons d'alumini o carboni, eixàrcies fermes de cable o varilla, eixàrcies de treball, maniobres de coberta, veles, etc.

Per altra banda, aprofitem els coneixements professionals i la qualitat del material per aplicacions en l'arquitectura tant en baranes, subjeccions de marquesines, carpes i estructures.