Millores en el màstil

Amb uns retocs millora el rendiment del teu veler.

Informació addicional