Transport de pals

Disposem de vehicles i remolcs dissenyats per transportar màstils que ens permetent gran agilitat en el temps de lliurament i facilitat de càrrega. Podem arribar a quasevol lloc d'Europa.

MAST TRANSPORT APPLICATION FORM

SAILBOAT

Sloop
Ketch
Deckstepped Mast
Keelstepped Mast
Standard Mast
Furling Mast
Standard Boom
Furling Boom

PERSONAL INFORMATION

LOADING PLACE

DESTINATION

RECOMMENDED LOADING AND UNLOADING LOCATIONS

1. NAVY SERVICE (F)

2. PORT NAPOLEON (F)

3. LA GRAND - MOTTE (F)

4. CHANTIER ALLEMAND (F)

5. PAUILLAC (F)

6. PORT MÉDOC (F)

7. ROUEN (F)

8. TANCARVILLE (F)

9. DEKO MARINA (NL)

10. FLEVO MARINA (NL)

11. BOEBS WERFT / TRAVEMUENDE (D)

12. MARINA BÁLTICA / TRAVEMUENDE (D)

13. NEUSTADT (HOLSTEIN) (D)

14. HEILIGENHAFEN (D)

ITEMS TO TRANSPORT

1. MAST
2. BOOM
3. OTHER ITEMS

TRANSPORT DATE