Transport de pals

Disposem de vehicles i remolcs dissenyats per transportar màstils que ens permetent gran agilitat en el temps de lliurament i facilitat de càrrega. Podem arribar a quasevol lloc d'Europa.

MAST TRANSPORT APPLICATION FORM

SAILBOAT

PERSONAL INFORMATION

LOADING PLACE

DESTINATION

RECOMMENDED LOADING AND UNLOADING LOCATIONS

1. NAVY SERVICE (F)

2. PORT NAPOLEON (F)

3. LA GRAND - MOTTE (F)

4. CHANTIER ALLEMAND (F)

5. PAUILLAC (F)

6. PORT MÉDOC (F)

7. ROUEN (F)

8. TANCARVILLE (F)

9. DEKO MARINA (NL)

10. FLEVO MARINA (NL)

11. BOEBS WERFT / TRAVEMUENDE (D)

12. MARINA BÁLTICA / TRAVEMUENDE (D)

13. NEUSTADT (HOLSTEIN) (D)

14. HEILIGENHAFEN (D)

ITEMS TO TRANSPORT