Transport de pals

Disposem de vehicles i remolcs dissenyats per transportar màstils que ens permetent gran agilitat en el temps de lliurament i facilitat de càrrega. Podem arribar a quasevol lloc d'Europa.