Reparacions i muntatges

Especialistes en reparacions, modificacions i muntatges de màstils i cubertes

Estem especialitzats en tot tipus de reparacions, modificacions i muntatges en el màstil i coberta, com ara instal.lacions d'enrotlladors d'estany, maniobra de tangó, estay de trinqueta, rails full batten, electrònica, acastillatge de coberta, etc.

reparacions