Pinçot GSK fastmast

Ferratge mòbil de botavara i contra GSK de fastmast, de producció pròpia, mecanitzat CNC amb alumini de construcció naval i anoditzat dur d’alta resistència al l’ambient marí.

Els ferratges de botavares d'alumini mecanitzat CNC d'alta resistència GSK de fastmast substitueixen el clàssic d'alumini fos. En un altre dels punts clau de l'arboradura es torna a evitar la corrosió entre metalls, aquests ferratges estan dissenyats per aprofitar el mecanitzat del perfil del màstil, donant-li major solidesa i rigidesa a la fixació amb el pal.

Dissenys aerodinàmics segons cada perfil de màstil.

Construït en alumini de construcció naval i anoditzat dur d'alta resistència a l'ambient marí.

Informació addicional