Bracket BP-POM fastmast

Aislamient entre el carboni y el alumini

Informació addicional