Substitució placa T per Tang Fastmast .

25/01/2021

Evita els problemes de fissures en el ferratges dels terminals tipus "T" substituint-los per tangs d'alumini Fastmast.