Substitució placa T per Tang Fastmast .

25/01/2021